Khóa học tiếng Anh dành cho học viên người lớn tại Hội đồng Anh được thiết kế phù hợp cho từng trình độ và mục tiêu học tập. Bên cạnh thời gian học trên lớp với các khóa MyClass và luyện thi IELTS, học viên có thể tận dụng nguồn tài liệu hỗ trợ trực tuyến và tham khảo kinh nghiệm học tiếng Anh cho người lớn được chia sẻ bởi chuyên gia tiếng Anh Hội đồng Anh dưới đây.