Hội đồng Anh bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Chúng tôi có văn phòng và trung tâm giảng dạy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là những con số ấn tượng về hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam trong năm 2016–17:

 • Hơn 13.000 người đã tham gia các khóa học tiếng Anh tại các trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh.
 • 2500 giáo viên tiếng Anh đã tham gia vào các khóa đào tạo tiếng Anh cho giáo viên của Hội đồng Anh tại Việt Nam.
 • 72 cán bộ chính phủ đã tham gia khóa học tiếng Anh toàn thời gian tại Hội đồng Anh.
 • 42.000 người đã tham gia vào các kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức.
 • Hơn 100 trường của Vương quốc Anh tham gia vào các sự kiện quảng bá giáo dục Vương quốc Anh của chúng tôi.
 • 1.031 giáo viên, thành viên ban giám hiệu, cán bộ quản lý và các chuyên gia từ 91 trường học và 218 cơ quan giáo dục tham gia vào các hoạt động của dự án Kết nối lớp học.
 • 870 chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, thành viên cộng đồng doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên đã tham gia vào các hoạt động của dự án Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Xã hội.
 • Hơn 400 người đã tham gia vào các sự kiện lớn do Hiệp hội Cựu sinh viên Việt Nam du học tại Vương quốc Anh tổ chức.
 • 11.000 người tham gia vào các sự kiện quảng bá giáo dục Vương quốc Anh trên cả nước tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.
 • Hơn 1.500.000 người đã truy cập trang web của Hội đồng Anh.
 • Hơn 24.000 người đã tham gia vào các hoạt động nghệ thuật do Hội đồng Anh tổ chức.
 • Trang web hỗ trợ giáo viên tiếng Anh của Hội đồng Anh (British Council Virtual Teacher Support) đạt 34.312 lượt truy cập.

Thông tin liên quan