Hội đồng Anh bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Chúng tôi có văn phòng và trung tâm giảng dạy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là những con số ấn tượng về hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam trong năm 2016:

  • Năm 2016, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã tương tác với hơn 7 triệu người qua các hình thức trực tiếp, online, qua các phương tiện truyền thông và các ấn phẩm in
  • Đóng góp tích cực cho Đề án Ngoại ngữ 2020 của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi đã đào tạo hơn 3.500 giáo viên tiếng Anh và tổ chức hội nghị về khảo thí ngoại ngữ lớn nhất châu Á tại Việt Nam
  • Chúng tôi đã dạy tiếng Anh cho hơn 10.000 học viên; cung cấp 73.000 bài kiểm tra ngoại ngữ cùng các chứng chỉ của Vương quốc Anh từ 100 đơn vị cấp bằng và gần 200 trường đại học của Anh 
  • Hơn 11.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đã tham gia các sự kiện quảng bá giáo dục Vương quốc Anh nơi họ gặp gỡ với đại diện của hơn 100 trường đến từ Vương quốc Anh
  • Chúng tôi đã phát triển 24 mối quan hệ hợp tác về giáo dục đại học và 13 quan hệ hợp tác nghiên cứu với 1,7 triệu bảng Anh từ Quỹ Newton của Vương quốc Anh và 1,3 triệu bảng Anh từ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã hợp tác với 5 trung tâm dạy nghề của Vương quốc Anh để xây dựng năng lực cho 45 trung tâm dạy nghề trên khắp Việt Nam
  • Chúng tôi đã tập huấn cho 70 Đại biểu Quốc hội trẻ để giúp các đại biểu tăng cường kỹ năng và các hoạt động hướng tới giới trẻ 
  • Doanh nghiệp xã hội đã chính thức được công nhận là một khu vực kinh tế mới theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Việt Nam, và Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua Chiến lược quốc gia về Phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo. Ở cả hai thành tựu này, Hội đồng Anh đều đóng vai trò đối tác hỗ trợ tích cực
  • Chúng tôi đã đưa chương trình toàn cầu “Shakespeare Lives” đến Việt Nam và giới thiệu những nghệ sỹ mới tại Vương quốc Anh về âm nhạc và múa đương đại. 

Thông tin liên quan