Hội đồng Anh bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Chúng tôi có văn phòng và trung tâm giảng dạy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là những con số ấn tượng về hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam trong niên khóa 2014-2015. Trong năm trước:

 • Hơn 10.000 người đã tham gia các khóa học tiếng Anh tại các trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh ở trụ sở hoặc tại các cơ sở đặt tại các trường đối tác
 • 67 cán bộ chính phủ đã tham gia khóa học tiếng Anh toàn thời gian tại cơ sở thường trú của Hội đồng Anh tại Hải Phòng trong chương trình được tài trợ bởi Đề án 165
 • Hơn 32.000 người đã tham gia vào các kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức
 • 108 trường của Anh tham gia vào các sự kiện quảng bá giáo dục Vương quốc Anh của chúng tôi
 • 386 giáo viên, thành viên ban giám hiệu, cán bộ quản lý và các chuyên gia tham gia vào các hoạt động của dự án Kết nối lớp học
 • Hơn 89.000 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, giảng viên, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, lãnh đạo trẻ và sinh viên tham gia vào các hoạt động Xã hội và Phát triển, bao gồm 88.000 bài dự thi cuộc thi về Biến đổi khí hậu vào tháng 5 năm 2014
 • 2.000 người đã tham gia vào các sự kiện lớn do Hiệp hội Cựu sinh viên Việt Nam du học tại Vương quốc Anh tổ chức
 • 11.000 người tham gia vào các sự kiện quảng bá giáo dục Vương quốc Anh trên cả nước tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. 
 • Hơn 2.800.000 người đã truy cập trang web và các sản phẩm, ứng dụng số của Hội đồng Anh
 • 23.000 người đã tham gia vào các hoạt động nghệ thuật do Hội đồng Anh tổ chức
 • Trang web Giảng dạy Tiếng Anh (Teaching English) có hơn 8.700 thành viên