Mục này gồm thông tin về:

  • chính sách riêng tư, chính sách bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin

  • các điều khoản về việc sử dụng các trang web của Hội đồng Anh, khả năng tiếp cận và thông tin về làm thế nào để gửi thư than phiền

  • thông tin chi tiết về các chính sách mà Hội đồng Anh tuân thủ.

Thông tin này được cập nhật thường xuyên. 

Các điều khoản về chính sách riêng tư 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. Vì thế, tuyên bố này sẽ được áp dụng bình đẳng tại tất cả các văn phòng của chúng tôi dù trụ sở đó đặt ở đâu. 

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi bằng tiếng Anh.  

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn và bạn có thể yêu cầu tiếp cận các thông tin này như thế nào tại chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng tiếng Anh. 

TỰ DO THÔNG TIN 

Hội đồng Anh tự hào về việc tìm kiếm những phương pháp mở và mới trong việc kết nối cùng cộng đồng thế giới. Để xây dựng tính minh bạch và sự tin tưởng, chúng tôi quan tâm đến việc Hội đồng Anh là một trong những thí dụ dẫn đầu trong việc tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận thông tin về chúng tôi nhiều hơn. 

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách về tự do thông tin của chúng tôi bằng tiếng Anh. 

Các điều khoản về sử dụng trang web này 

Hội đồng Anh đã thiết lập những thông tin cụ thể về cách thức bạn sử dụng trang này. Bạn sẽ tìm thấy dưới đây thông tin về thiết kế của website nhằm giúp mọi người truy cập dễ dàng; cũng như thông tin chi tiết trong trường hợp bạn muốn gửi than phiền đến chúng tôi. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Hội đồng Anh có các điều khoản và quy định về việc sử dụng trang này và các liên kết đến và từ trang này. 

Bạn có thể đọc toàn văn các điều khoản và quy định của chúng tôi bằng tiếng Anh.

KHẢ NĂNG TRUY CẬP 

Chúng tôi nỗ lực để trang web www.britishcouncil.vn dễ sử dụng cho tất cả mọi người với bất cứ trình duyệt và thiết bị truy cập đặc biệt nào mà bạn có thể sử dụng. 

Bạn có thể đọc thêm thông tin về  các hình thức truy cập trang web của Hội đồng Anh bằng tiếng Anh.  

Tiếp thị lại (Remarketing) 

Tiếp thị lại bằng việc sử dụng cookie lưu dữ liệu của bên thứ ba (như các Cookie của Google Adwords) được sử dụng bởi Hội đồng Anh.

Tiếp thị lại thông qua việc sử dụng cookie hoặc pixels lưu dữ liệu cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo trên Internet với bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng nào thông qua việc sử dụng Google, Facebook hay bất kỳ hệ thống tiếp thị của bên thứ ba nào khác.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, như Google và Facebook, nơi cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi sử dụng, sẽ đặt các cookie trên các trình duyệt web để phục vụ quảng cáo dựa trên các lần bạn thăm trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi mang tới bạn những ưu đãi đặc biệt và tiếp tục quảng bá dịch vụ của chúng tôi tới những người đã từng bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn nhận các loại hình quảng cáo này từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn thông qua các liên kết dưới đây.

Bạn có thể lựa chọn không tham gia việc sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập trang Ads Preferences Manager. Ngoài ra, bạn có thể chọn không không tham gia việc sử dụng cookie của bên thứ ba khác bằng cách truy cập vào trang Network Advertising Initiative opt-out

Hội đồng Anh cũng sử dụng công cụ tiếp thị lại Pixels DoubleClick của Google. Bạn có thể lựa chọn không tham gia tiếp thị lại bằng Pixels DoubleClick của Google, chính sách bảo mật của bạn có thể thông báo với mọi người về việc chọn không tham gia vào việc sử dụng DoubleClick của Cookie bằng cách truy cập các trang DoubleClick opt-out hoặc trang Network Advertising Initiative opt-out. Hội đồng Anh cũng sử dụng Google’s Dynamic Ad Serving. Các tính năng của Dynamic Ad Serving sử dụngcookie Teracent và bạn có thể lựa chọn loại bỏ cookie của Teracent bằng cách truy cập các trang opt-out.

Hội đồng Anh có thể vào các thời điểm khác nhau sẽ khai thác quảng cáo của Facebook, Facebook Pixel Re-Marketing, và truyền thông trên Facebook. Chúng tôi làm điều này để hiểu nhu cầu của bạn và chuyển tải quảng cáo phù hợp hơn tới bạn. Cookies cũng cho phép chúng tôi tìm hiểu xem một người nhìn thấy một quảng cáo trên Facebook sau đó có truy cập trang web của chúng tôi hay không. Việc kiểm soát cuối cùng về việc phổ biến thông tin thu thập được qua quảng cáo của Facebook, Facebook Pixel Re-Marketing, và truyền thông trên Facebook hoàn toàn thuộc về Facebook. Bạn có thể chọn không tham gia việc sử dụng cookie và Facebook Pixel Re-Marketing của Facebook thông qua các thiết lập trên tài khoản Facebook của bạn.  

Khách hay khách hàng đến trực tiếp văn phòng Hội đồng Anh và để lại các chi tiết liên lạc với nhân viên của chúng tôi có thể được tiếp thị lại (trực tuyến hoặc trực tiếp) với các thông tin từ Hội đồng Anh. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này thông qua tiếp thị lại, xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi để loại thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. 

THAN PHIỀN 

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Chúng tôi hi vọng bạn có trải nghiệm tuyệt vời với Hội đồng Anh và chúng tôi hoan nghênh những nhận xét, góp ý và chi tiết về sự hài lòng hay không hài lòng của bạn về dịch vụ mà bạn đã trải nghiệm khi liên hệ với chúng tôi hay sử dụng bất kì sản phẩm hay dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn lắng nghe từ bạn nếu một cá nhân trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ không ở mức độ thông thường. 

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách than phiền của chúng tôi. 

Các chính sách khác

Là một tổ chức về quan hệ văn hóa, Hội đồng Anh tuân thủ chính sách ở các lĩnh vực liên quan dưới đây: 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM 

Hội đồng Anh nhận thức rằng chúng tôi có nghĩa vụ cơ bản trong việc quan tâm tới tất cả các trẻ em chúng tôi có liên quan đến, bao gồm nghĩa vụ bảo vệ các em khỏi bị lạm dụng. Chúng tôi đã đạt được điều này thông qua việc tuân thủ các quyền bảo vệ trẻ em của Vương quốc Anh và các luật có liên quan tại mỗi quốc gia chúng tôi hoạt động, cũng như tôn trọng Hiệp ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC) 1989. 

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách bảo vệ trẻ em của chúng tôi bằng tiếng Anh. 

CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG

Hội đồng Anh cam kết tuân thủ các chuẩn mực của Anh và quốc tế về việc kiểm soát ảnh hưởng của mình đến môi trường. Chúng tôi nhận thức được ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh của mình đến môi trường. Chúng tôi cũng nhận thức được nguy cơ của biến đổi khí hậu đối với sự thịnh vượng, công bằng xã hội và chất lượng cuộc sống. Vì thế, chúng tôi cam kết trong việc kiểm soát và hạn chế tối đa ảnh hưởng của mình đến môi trường.  

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách về môi trường của chúng tôi bằng tiếng Anh. 

CƠ HỘI BÌNH ĐẰNG VÀ TÍNH ĐA DẠNG

Hội đồng Anh tạo ra các cơ hội quốc tế cho công dân Anh và công dân của các quốc gia khác và  xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau trên toàn thế giới. Công việc của chúng tôi tăng cường quan hệ giữa những cá nhân có gốc gác và văn hóa khác nhau. Hoạt động hiệu quả với sự đa dạng này và đẩy mạnh bình đẳng cơ hội là phần thiết yếu trong công việc của chúng tôi. 

Bạn có thể đọc toàn văn chính sách của chúng tôi bằng tiếng Anh để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xây dựng các cơ hội bình đẳng và sự đa dạng trong các chương trình và dự án của mình cũng như thông tin liên hệ trong trường hợp bạn cần có thêm thông tin.