Chúng tôi làm việc trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, với những tài năng xuất sắc nhất của Vương quốc Anh để phát triển những chương trình nghệ thuật và những cơ hội hợp tác tại Việt Nam.