Đối thoại Thành phố Sáng tạo Hà Nội 
Hội luận Người trong Ngành 
Thứ Ba, 22.11.2023, 09:30 – 11.00 

LÊ LA CÀFE 

Người Hà Nội hay lê la cà phê 
Có nhiều người Hà Nội cho rằng họ học ở cà phê nhiều hơn học ở trường 
45’ đầu – Các diễn giả khơi gợi câu chuyện 
45’ sau – Cà phê và chuyện trò 

Sự kiện được thực hiện bởi Hội đồng Anh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình UK/Viet Nam Season 2023 và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. 

Chỉ có 40 xuất đăng ký tham dự. Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, có hỗ trợ phiên dịch. Đăng kí tham dự ngay tại đường link này.

In this section