Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh, và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ cho các không gian văn hóa sáng tạo – những người có vai trò trợ giúp và kết nối giữa nghệ sỹ, người thực hành và công chúng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững bởi văn hóa tạo ra sự gắn kết giữa các cộng đồng để cùng tiến lên một xã hội cởi mở và phát triển đồng đều trong tương lai. Các cách tiếp cận sử dụng yếu tố nghệ thuật và văn hóa tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng khác nhau cùng giao lưu, trao đổi, tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, và cùng nâng cao năng lực cho các bên. Văn hóa cũng trao cơ hội cho những biểu đạt sáng tạo, cho tiếng nói của các cá nhân, tăng thêm sự hiểu biết, sự đồng cảm và tạo ra những thay đổi tích cực.

Cuốn kỷ yếu này đánh dấu sự kết thúc của dự án, được phối hợp thự hiện bởi những con người và tổ chức đã góp phần tạo nên sự thành công của dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam. Ấn phẩm sẽ dẫn dắt bạn qua hành trình ba năm của dự án với những câu chuyện, những con số và những hình ảnh từ những tổ chức, nhóm và cá nhân đã tham gia dự án. Bạn sẽ nhìn thấy những sự thay đổi mà họ đã cùng nhau tạo nên trong suốt ba năm và cả sự tự tin của họ trong việc xây dựng tương lai chung của cộng đồng văn hóa nghệ thuật. 

Xem thêm