©

British Council

Ấn phẩm này tập hợp những câu chuyện về tác động tích cực của mối quan hệ văn hóa giữa hai nước chúng ta kể từ năm 1993, về những người đã nỗ lực để đưa hai nước chúng ta đến gần nhau hơn, cũng như những người đã được hưởng lợi từ tác động của công việc đó. Nó nêu bật sức mạnh của quan hệ văn hóa - hợp tác trong nghệ thuật, giáo dục và ngôn ngữ, và quan hệ đối tác giữa con người và các tổ chức của chúng ta giúp xây dựng lòng tin, kiến thức và tạo cơ hội cũng như nâng cao sự hiểu biết thân thiện giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Các phần của cuốn sách