©

British Council

Chúng tôi phối hợp với các đối tác tại Vương quốc Anh và Việt Nam để khám phá các cách làm mới mang tính đồng đều và dễ tiếp cận hơn trong lĩnh vực dạy, học và kiểm tra, đánh gia năng lực tiếng Anh tại Việt Nam hậu Covid-19.

In this section