Trang web này sẽ được cập nhật thường xuyên với các thông tin cụ thể của các sự kiện nằm trong chương trình UK/Viet Nam Season 2023. 

Hội thảo Nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại Việt Nam: Thiết kế một khung đánh giá nghiên cứu xuất sắc

Hội thảo 'Nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại Việt Nam: Thiết kế một khung đánh giá nghiên cứu xuất sắc' được tổ chức ngày 26–27 tháng Hai năm 2024 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

Date
Thứ Hai 26 Tháng Hai 2024 - 14:00 tới Thứ Ba 27 Tháng Hai 2024 - 17:30
Địa điểm
Đại học Bách Khoa Hà Nội