Trang web này sẽ được cập nhật thường xuyên với các thông tin cụ thể của các sự kiện nằm trong chương trình UK/Viet Nam Season 2023. 

Close up shot of an activity desk where people stand around the desk looking at a structure made from pipe cleaner.​

Cuộc thi Hackathon dành cho sinh viên: Thử thách Biến đổi Khí hậu

Sinh viên, học giả và các tổ chức giáo dục sẽ cùng làm việc với nhau để tìm cách thức cân bằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn nhằm đóng góp vào nguyện vọng và cam kết tại COP26

Date
Thứ Sáu 01 Tháng Chín 2023 - 08:00 tới Thứ Bảy 30 Tháng Chín 2023 - 17:00
Địa điểm
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Additional information
Trên đây là thời gian dự kiến, thời gian chính thức sẽ được cập nhật khi có thông tin cụ thể
Close up shot of an activity desk where people stand around the desk looking at a structure made from pipe cleaner.​

Triển lãm Thử thách biến đổi khí hậu

Sinh viên, học giả và các tổ chức giáo dục sẽ cùng làm việc với nhau để tìm cách thức cân bằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn nhằm đóng góp vào nguyện vọng và cam kết tại COP26.

Date
Thứ Sáu 01 Tháng Chín 2023 - 08:00 tới Thứ Bảy 30 Tháng Chín 2023 - 17:00
Địa điểm
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Additional information
Trên đây là thời gian dự kiến, thời gian chính thức sẽ được cập nhật khi có thông tin cụ thể