Tôn vinh những điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ đối tác Vương quốc Anh–Việt Nam trong các lĩnh vực nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo, giáo dục đại học và tiếng Anh. Chương trình UK/Vietnam Season sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023.

Đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh–Việt Nam và 30 năm hiện diện của Hội đồng Anh tại Việt Nam, chương trình UK/Vietnam Season sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới nhằm tôn vinh những điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ đối tác Vương quốc Anh–Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa người dân của hai quốc gia. 

Chương trình UK/Viet Nam Season sẽ hướng tới tương lai bằng việc quy tụ các nghệ sĩ, trường đại học và các nhà lãnh đạo dân sự. 

Cùng chúng tôi trở thành một phần của chương trình UK/Viet Nam Season

Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 với trị giá lên tới £50,000 bắt đầu nhận hồ sơ. Chúng tôi đang tìm kiếm các hợp tác đổi mới và các dự án đồng sáng tạo phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hợp tác song phương. 

Các đề xuất dự án cần có sự tham gia, phát triển và thực hiện bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và ít nhất một tổ chức tại Việt Nam.

Chúng tôi hoan nghênh các dự án từ nhiều tổ chức khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo và giáo dục đại học, thể hiện các chủ đề chính của chương trình Season bao gồm: Khí hậu và Môi trường và Di sản chung. 

Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season đợt 2 sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 05 tháng Hai năm 2023 (23:59 giờ Vương quốc Anh).