Chúng tôi hợp tác với rất nhiều các Sở Giáo dục và Đào tạo và các đối tác doanh nghiệp (trách nhiệm xã hội) để tiến hành các dự án và sự kiện chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên của các trường công lập tại Việt Nam. Từ các dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh quy mô lớn đến các chương trình tình nguyện của doanh nghiệp, chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu trách nhiệm xã hội.

Trong phần này