Bản tin điện tử hàng tháng của Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ cập nhật các thông tin về hoạt động của chúng tôi, các dịch vụ, sự kiện bạn có thể tham gia, các tư liệu học tập, các cơ hội bạn có thể quan tâm. 

Bản tin Quốc tế hóa Giáo dục Đại học phát hành hàng quý sẽ cung cấp cho bạn các thông tin mới về lĩnh vực giáo dục đại học, các dự án và các cơ hội dành cho người làm trong ngành.  

Để đăng ký nhận bản tin, cho tới khi có thêm thông báo, vui lòng đánh dấu vào ô dưới đây và nhấn nút Gửi đăng ký. 

Tôi muốn nhận

 

Bạn có thể dừng nhận bản tin vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào nút 'Dừng nhận bản tin' trong bản tin bạn đang nhận. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo sự đồng ý của bạn.

Bảo vệ dữ liệu

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.  

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật cá nhân trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian bảy năm tính từ thời điểm thu nhận thông tin.