Hội đồng Anh là một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh. Tại Đông Á, chúng tôi là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ cải cách chính sách và  thực hiện các chương trình phát triển giáo viên. Chúng tôi hợp tác với các đơn vị giáo dục quốc dân và tư nhân nhằm hỗ trợ các hệ thống giáo dục phát triển hiệu quả hơn và nâng cao các phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Chúng tôi đã đạt được nhiều thành công trong công tác phát triển giảng dạy tiếng Anh với hơn 60 năm kinh nghiệm hoạt động tại 12 quốc gia chủ chốt trong khu vực.

Hãy tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động của chúng tôi, bao gồm toàn bộ các khóa bồi dưỡng dành cho giáo viên và các dự án mà  chúng tôi thực hiện trong khu vực

Thông tin liên quan