Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cầu nối giữa người dân trên toàn thế giới dựa trên tinh thần tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Thông qua các chương trình của Hội đồng Anh, chúng tôi tạo cơ hội cho hàng trăm triệu người trên thế giới tìm hiểu về văn hóa và sự sáng tạo của Vương quốc Anh.

Trong phần này