Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giảng dạy tiếng Anh và nghệ thuật, chúng tôi đã góp phần mang đến sự khác biệt thật sự cho cuộc sống của hàng triệu người dân tại Vương quốc Anh và trên toàn thế giới.

Chúng tôi hợp tác với rất nhiều các tổ chức và đối tác tại Việt Nam, tận dụng hiệu quả  mạng lưới toàn cầu, chuyên môn và niềm tin mà chúng tôi đã tạo dựng được đối với các hoạt động của mình nhằm hỗ trợ các đối tác đạt được mục tiêu của họ.

Khi nói đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi, Hội đồng Anh hiểu rõ trách nhiệm xã hội của các đối tác này cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của họ.

Tương tự, chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của các đối tác trong các khu vực công và khu vực thứ ba trong các hoạt động phát triển, giáo dục và nghệ thuật.  Các điển hình hợp tác thành công với chúng tôi nêu rõ những lợi ích của đối tác khi hợp tác với Hội đồng Anh. Hãy hợp tác với chúng tôi.