©

British Council

 

Lệ phí thi IELTS trên giấy  4.750.000 VND 
Lệ phí thi IELTS trên máy tính 4.750.000 VND 
Lệ phí thi IELTS dành cho việc đăng ký thị thực tại Vương quốc Anh (IELTS for UKVI)  5.370.000 VND 
Lệ phí thi IELTS dành cho việc đăng ký thị thực và định cư tại Vương quốc Anh (IELTS Life Skills)  4.470.000 VND 
Bảng điểm IELTS thêm 150.000 VND/bảng điểm
Phí dịch vụ chuyển phát nhanh (gửi bảng điểm IELTS đi nước ngoài) 1.300.000 VND/bảng điểm
Bộ đề thi mẫu IELTS 360.000 VND/bộ 
Phí chấm phúc khảo IELTS 2.200.000 VND
Phí chấm phúc khảo IELTS for UKVI 2.900.000 VND
Phí chấm phúc khảo IELTS Life Skills 2.175.000 VND
Phí dịch vụ giám thị dành cho các kỳ thi đại học hoặc chuyên ngành (dành cho các ngày thi từ thứ Hai đến thứ Sáu, không kể ngày lễ, Tết) 2.520.000 VND/thí sinh/buổi thi dưới 3 giờ
Phí dịch vụ thi dành cho kỳ thi ĐH hoặc chuyên ngành (vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ Tết) Vui lòng liên hệ 1800 1299 để biết thêm chi tiết 
Phí DHL dành cho các kỳ thi đại học hoặc chuyên ngành 1.300.000 VND/địa chỉ/nửa kg

*Tất cả các phí chỉ thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam.