Alumni UK là mạng lưới toàn cầu mới dành cho các cựu du học sinh Vương quốc Anh từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách tham gia Alumni UK, bạn có thể phát triển mạng lưới chuyên môn trên toàn thế giới, tiếp tục học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn của mình với những người khác. Bạn sẽ tìm thấy những nguồn lực để phát triển sự nghiệp và những cơ hội mới để giúp bạn thành công. Đây cũng là nơi bạn có thể ôn lại mối quan hệ của mình với Vương quốc Anh cũng như cập nhật thêm về văn hóa của Vương quốc Anh và ngôn ngữ Anh.

#AlumniUK