Hội đồng Anh (British Council) xây dựng các kết nối, sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác thông qua nghệ thuật và văn hoá, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh. 

Chúng tôi hỗ trợ các bạn trẻ hình thành các kỹ năng, sự tự tin và kết nối mà họ đang tìm kiếm nhằm khám phá tiềm năng của bản thân và tham gia đóng góp cho các cộng đồng vững mạnh và toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ họ học tiếng Anh để có thể tiếp cận một nền giáo dục chất lượng cao và đạt được các bằng cấp được công nhận trên toàn cầu. Hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hoá khuyến khích sự thể hiện và trao đổi sáng tạo cũng như góp phần ươm mầm các doanh nghiệp sáng tạo.

Chúng tôi có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và hoạt động tại năm địa điểm ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mỗi năm, chúng tôi kết nối với rất nhiều nghìn sinh viên, các nhà giáo, các nhà giáo dục, những người hoạch định chính sách, các nhà học thuật, các nhà nghiên cứu, các nghệ sỹ, các doanh nhân trong lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh tại Việt Nam.