Phương pháp tiếp cận của chúng tôi về bình đẳng, đa dạng và hòa nhập

Tại Hội đồng Anh, chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ các rào cản trong tổ chức của mình và xây dựng môi trường giảng dạy và học tập mang tính đại diện và hòa nhập. Chúng tôi hướng đến tính đa dạng, không chấp nhận phân biệt chủng tộc và tất cả các hình thức phân biệt đối xử, cũng như lấy bình đẳng làm trọng tâm của tổ chức.

Chúng tôi khuyến khích văn hóa tổ chức mang tính hòa nhập và tạo cơ hội cho đồng nghiệp, học viên và tất cả những người mà chúng tôi có cơ hội tiếp cận để giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình – bất kể tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, sắc tộc, văn hóa hoặc xu hướng tính dục.

Tính đa dạng trong đội ngũ giảng dạy

Tất cả các trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh trên toàn cầu đều cam kết xây dựng đội ngũ giảng dạy đa dạng. Các giáo viên của chúng tôi có nền tảng, bản sắc, quốc tịch, sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Các giáo viên của Hội đồng Anh có trình độ ngôn ngữ tiếng Anh xuất sắc và tất cả đều có chung mục tiêu mang lại các tiêu chuẩn cao nhất về tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh tới học viên.

Tính đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng cho học viên

Các học viên của chúng tôi có nhu cầu rất đa dạng. Làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng là một phần thiết yếu trong công việc của Hội đồng Anh và điều này cũng có ý nghĩa về sự đáp ứng tích cực của chúng tôi đối với nhu cầu đa dạng của tất cả các học viên. Chúng tôi tin rằng mọi học viên xứng đáng được hưởng trải nghiệm học tiếng Anh chất lượng cao, giúp phát huy tối đa thành tích cá nhân.

Cam kết về tính bình đẳng, đa dạng và hòa nhập

Là một tổ chức văn hóa toàn cầu, chúng tôi có vị thế độc đáo trong việc kết nối mọi người, hình thành các mối liên kết quốc tế, cũng như trao đổi và chia sẻ ý tưởng trong một môi trường học tập an toàn, tin cậy và thân thiện. Công việc của chúng tôi được xây dựng dựa trên mối quan hệ có ý nghĩa, lâu dài và tôn trọng giữa các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi kiên quyết cùng nhau chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc đối với tất cả những người mà chúng tôi làm việc cùng, bao gồm đồng nghiệp và học viên của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ vì sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi phản đối phân biệt đối xử và tập trung vào đối xử công bằng cho tất cả mọi người.