Hàng năm, Hội đồng Anh tổ chức rất nhiều các ngày hội, triển lãm, hội thảo và sự kiện giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên muốn gặp gỡ đại diện các trường để tìm hiểu trải nghiệm về cuộc sống học tập tại Vương quốc Anh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng sự kiện phía dưới đây.

Trong phần này bao gồm