Chúng tôi kết nối khối trường học của Anh và của các quốc gia khác trên thế giới để làm phong phú nền giáo dục, quảng bá tinh thần công dân toàn cầu, cũng như xây dựng niềm tin và hiểu biết quốc tế. 

Chúng tôi thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế giữa các thể chế và tổ chức giáo dục đại học. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các sinh viên có nguyện vọng trải nghiệm giáo dục quốc tế. 

 

Trong phần này