©

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là một tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, chúng tôi kiến tạo hiểu biết và chia sẻ tri thức thân thiện giữa người dân Vương quốc Anh và Việt Nam. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp câu hỏi và mong muốn hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Anh và Việt Nam. Vui lòng liên hệ các thành viên chuyên trách trong Ban Giáo dục.