©

British Council

Hội đồng Anh là một tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, chúng tôi kiến tạo hiểu biết và chia sẻ tri thức thân thiện giữa người dân Vương quốc Anh và Việt Nam. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp câu hỏi và mong muốn hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Anh và Việt Nam. Vui lòng liên hệ các thành viên chuyên trách trong Ban Giáo dục và Xã hội. 

  • Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã hội 

vananh.hoang@britishcouncil.org.vnT +84 (0)24 3728 1928

  • Trần Thị Hồng Gấm, Phó Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã hội

gam.tran@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1938 

Giáo dục đại học và Khoa học và Đổi mới Sáng tạo

  • Phan Thị Bảo Phi, Quản lý chương trình

phi.phan@britishcouncil.org.vn | T +84 1800 1299 máy lẻ 2500

  • Nguyễn Phương Chi, Quản lý chương trình

chi.nguyen@britishcouncil.org.vn+84 (0)24 3728 1937

  • Nguyễn Hoàng Thanh Lê, Cán bộ chương trình

le.hoang@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1952

Các chương trình tiếng Anh trong hệ thống giáo dục 

  • Lê Song Nga, Quản lý chương trình, Tiếng Anh trong hệ thống giáo dục 

nga.le@britishcouncil.org.vnT +84 (0)24 3728 1932

  • Lê Thị Thùy Dương, Quản lý chương trình, Tiếng Anh trong hệ thống giáo dục và Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo 

duong.le@britishcouncil.org.vn | T +84 1800 1299 máy lẻ 2601

  • Vũ Thanh Tú, Cán bộ chương trình

tu.vu@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1994

Xã hội

  • Đoàn Thanh Hải, Quản lý chương trình

hai.doan@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1906