©

British Council

Các thành viên ban Giáo dục Hội đồng Anh tại Việt Nam xin chào các bạn.

Hội đồng Anh là một tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, chúng tôi kiến tạo hiểu biết và chia sẻ tri thức thân thiện giữa người dân Vương quốc Anh và Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi được giao nhiệm vụ kết nối trường học Vương quốc Anh với trường tại Việt Nam để: 

 • nâng cao trải nghiệm quốc tế trong giáo dục, thúc đẩy tinh thần công dân toàn cầu và phát triển kỹ năng cốt lõi cho thế kỷ 21 cho học sinh, sinh viên
 • hỗ trợ nâng cao và đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề
 • xúc tiến chương trình đối thoại chính sách và hợp tác quốc tế giữa các trường đại học và tổ chức
 • mang thành tựu khoa học và đổi mới xuất sắc của Vương quốc Anh đến với các nhà nghiên cứu, các viện và trường đại học Việt Nam thông qua chương trình được hỗ trợ bởi chính phủ Vương quốc Anh như Quỹ Newton.

Chúng tôi sẵn lòng giải đáp câu hỏi và mong muốn hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Anh và Việt Nam. Vui lòng liên hệ các thành viên chuyên trách trong Ban Giáo dục. 

 • Hoàng Vân Anh, Giám đốc Các chương trình Giáo dục

vananh.hoang@britishcouncil.org.vnT +84 (0)24 3728 1928

Giáo dục đại học 

 • Phan Thị Bảo Phi, Quản lý chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)

phi.phan@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)28 3823 2862 máy lẻ 2500

 • Nguyễn Trần Thanh Trúc, Cán bộ chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)

thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)28 3823 2862 máy lẻ 2503

Khoa học và Đổi mới Sáng tạo

 • Nguyễn Thu Giang, Quản lý chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới) 

giang.nguyen@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1926

 • Nguyễn Hoàng Thanh Lê, Cán bộ chương trình Giáo dục Đại học

le.hoang@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1952

Kỹ năng và trường học

 • Nguyễn Phương Chi, Quản lý các chương trình giáo dục

chi.nguyen@britishcouncil.org.vnT +84 (0)24 3728 1937

 • Trần Thị Thanh Vân, Điều phối viên các chương trình giáo dục

van.tran@britishcouncil.org.vn | T +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1994