students at coding session
Học sinh và giáo viên tại một giờ học lập trình ©

British Council

Kỹ năng số cho thế kỷ 21 (The Digital Readiness Academy) là một dự án mới của Hội đồng Anh và được Ngân hàng HSBC tài trợ với mục tiêu trang bị cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở những kiến ​​thức về kỹ năng số, hiểu biết về tài chính và các kỹ năng cơ bản để giúp các em học sinh định hướng tương lai cho bản thân và khả thích nghi trong một thế giới hậu Covid-19 với công nghệ là trọng tâm. Trong năm thí điểm, dự án được triển khai tại Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xia-a và Việt Nam. Sau khi hoàn thành khóa tập huấn hai ngày, giáo viên nguồn sẽ nhận được Chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên (CPD) do Hội đồng Anh cấp với sự kiểm nhận của Tổ chức Giáo dục micro:bit. Các trường tham gia dự án được trap tặng 35 bộ kit micro:bit. 

Dự án nhằm mục đích:

 • trang bị cho giáo viên kỹ năng số để hỗ trợ việc dạy học trên lớp
 • cung cấp cho học sinh các kỹ năng để lập kế hoạch, lên ngân sách và định hướng phát triển tương lai
 • hỗ trợ học sinh phát triển khả năng học tập trực tuyến
 • phát triển nguồn tài nguyên dạy và học vi điều khiển micro:bit để sẵn sàng trong thế kỷ 21

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp tác Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông VietNet để triển khai dự án tại 10 trường THCS công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh và Phú Thọ.

Các hoạt động trong dự án

1. Tập huấn giáo viên/ học sinh
Các trường sẽ đề cử ba (03) đến năm (05) giáo viên từ các môn học khác nhau tham gia dự án. Các giáo viên sẽ được đào tạo trực tuyến/ trực tiếp trong hai (02) ngày, tập trung vào việc tích hợp các hoạt động kỹ năng số có sử dụng bảng vi điều khiển micro:bit trong chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển ba nền tảng chính của sự phát triển của học sinh:

 • Kỹ năng nòng cốt/ kỹ năng mềm, đặc biệt là về sáng tạo, giao tiếp và hợp tác và tư duy phản biện
 • Hiểu biết về tài chính và lập kế hoạch
 • Liên kết với doanh nghiệp thông qua tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp/ mạng lưới và các giải pháp thực tập trong doanh nghiệp

Sau khóa đào tạo, mỗi giáo viên được tập huấn sẽ tích hợp các nguồn tài nguyên đã được học vào kế hoạch giảng dạy của mình và truyền tải cho 100 học sinh/ trường.

2. Các câu lạc bộ Lập trình tại trường (Hoạt động tự học của học sinh)
Câu lạc bộ Lập trình mang thương hiệu Hội đồng Anh sẽ được thành lập tại mỗi trường tham gia. Câu lạc bộ sẽ do các giáo viên tham gia dự án quản lý với tư cách là người điều phối và do học sinh vận hành với vai trò là gia sư cho các học sinh khác. Những học sinh này sẽ được trao danh hiệu "Đại sứ Dự án Kỹ năng số Thế kỷ 21". Các hoạt động của Câu lạc bộ Lập trình sẽ được phát triển và có sẵn trực tuyến dưới dạng tài nguyên mở. Mỗi Câu lạc bộ Lập trình sẽ tổ chức các buổi học và thực hành các bài lập trình đơn giản sử dụng micro:bit với mục đích phát triển kỹ năng mềm và tập trung vào các chủ đề khác nhau.

3. Cuộc thi Hackathon dành cho học sinh
Đến cuối năm thí điểm, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi Hackathon dành cho học sinh với sự tham gia của tất cả các trường tham gia để thể hiện cách thế giới có thể được cải thiện thông qua sự sáng tạo, tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo bằng cách sử dụng vi điều khiển micro:bit như một công cụ để ứng phó với những thách thức trong thế giới thực.

Giá trị cốt lõi của Cuộc thi:

 • Vui vẻ: vui chơi nuôi dưỡng và phát triển rộng hơn các kỹ năng tạo điều kiện cho học sinh phát huy hết tiềm năng của mình.
 • Tính liên môn: thể hiện được sự kết hợp nhiều môn học với nhau, ví dụ Công nghệ có thể kết hợp với Kỹ thuật hay Nghệ thuật có thể kết hợp với Khoa học máy tính, …
 • Phát triển kỹ năng: cuộc thi tạo điều kiện cho học sinh tham gia học các kỹ năng mới bao gồm kỹ năng hữu hình (ví dụ: lập trình) và kỹ năng vô hình (ví dụ: giải quyết vấn đề)
 • Lợi ích xã hội: bản chất của cuộc thi là được thiết kế để tạo ra tác động tích cực cho xã hội và điều quan trọng là có thể chứng minh được giải pháp được thực hiện như thế nào và tại sao.

Trường nào có thể tham gia chương trình?

Ưu tiên dành cho các trường có tiêu chí như sau:

 • Trường công lập của Nhà nước
 • Hỗ trợ học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình
 • Có nhu cầu đào tạo giáo viên về các kỹ năng cốt lõi và kiến thức về tài chính
 •  Có nhu cầu đào tạo giáo viên về kiến thức kỹ năng số, ICT hoặc STEM
 • Cam kết tham gia toàn bộ các hoạt động của dự án

Học sinh, giáo viên và nhà trường sẽ được hưởng lợi như thế nào từ chương trình?

 • Giáo viên được nâng cao năng lực và tự tin về kỹ năng số
 • Học sinh được tiếp cận với học tập kỹ thuật số và thể hiện các kỹ năng
 • Giáo viên và học sinh được khuyến khích tham gia học trực tuyến trong và ngoài lớp học
 • Các trường học áp dụng chuyển đổi số trong chương trình giảng dạy của mình
 • Các cộng đồng thực hành được hình thành hướng tới sự phát triển bền vững

Thời gian triển khai dự kiến

Lựa chọn trường tham gia dự án và giới thiệu dự án cho các trường Tháng Hai năm 2021
Tập huấn cho giáo viên Tháng Tư năm 2021
Tập huấn Thành lập các câu lạc bộ Lập trình tại các trường Tháng Ba–tháng Năm năm 2021
Cuộc thi Hackathon dành cho học sinh Tháng Tám năm 2021

Vui lòng liên hệ với cô Nguyễn Hoàng Thanh Lê qua email le.hoang@britishcouncil.org.vn để có thêm thông tin về dự án.