Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ Lê Mai Hạnh, Quản lý Truyền thông tại hanh.le@britishcouncil.org.vn

Tháng Tám 2019

Tháng Bảy 2019

Tháng Năm 2019

Tháng Tư 2019

Tháng Ba 2019

Tháng Hai 2019

Tháng Một 2019

Tháng Mười Hai 2018

Tháng Mười Một 2018