Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ Lê Mai Hạnh, Quản lý Truyền thông tại hanh.le@britishcouncil.org.vn

Tháng Bảy 2021

Tháng Sáu 2021

Tháng Năm 2021

15 Tháng Năm 2021

Tháng Tư 2021

Tháng Ba 2021

Tháng Hai 2021

Tháng Một 2021

Tháng Mười Một 2020

Tháng Chín 2020

Tháng Bảy 2020

Tháng Sáu 2020

Tháng Mười Hai 2019