Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ anh Vũ Hải Đăng, Quản lý Truyền thông tại dang.vu@britishcouncil.org.vn

Tháng Mười 2016

Tháng Chín 2016

Tháng Tám 2016

Tháng Bảy 2016

Tháng Tư 2016

Tháng Ba 2016

Pages