Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Năm 2024

Tháng Tư 2024

Tháng Ba 2024

Tháng Hai 2024

Tháng Một 2024

Tháng Mười Hai 2023

Tháng Mười Một 2023

Tháng Mười 2023

Tháng Chín 2023

Tháng Tám 2023

Tháng Sáu 2023

Tháng Năm 2023

Tháng Mười 2022