Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Năm 2018

Tháng Tư 2018

Tháng Ba 2018

Tháng Mười Hai 2017

Tháng Mười Một 2017

Tháng Mười 2017

Tháng Chín 2017