Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Một 2017

Tháng Mười Một 2016

Tháng Mười 2016

Tháng Chín 2016

Tháng Tám 2016

Tháng Bảy 2016

Tháng Tư 2016