Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Tám 2017

Tháng Bảy 2017

Tháng Sáu 2017

Tháng Năm 2017

Tháng Tư 2017

Tháng Ba 2017

Tháng Hai 2017