Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Ba 2016

Tháng Hai 2016

Tháng Một 2016

Tháng Mười Hai 2015

Tháng Mười Một 2015

Tháng Mười 2015