Đăng ký khóa học với Hội đồng Anh một cách dễ dàng

Bước 1: Liên hệ đặt chỗ

Hội đồng Anh Hà Nội, 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Điện thoại: 1800 1299

Hội đồng Anh TP. Hồ Chí Minh, 25 Lê Duẩn, quận 1

Điện thoại: 1800 1299. 

Học viên người lớn có thể đặt lịch kiểm tra trực tuyến để biết trình độ phù hợp của bạn cho khóa học tiếng Anh myClass hoặc liên hệ các trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh.

Bước 2: Kiểm tra trình độ

Trình độ của bạn sẽ được xác định thông qua bài kiểm tra viết (40 phút) và bài kiểm tra nói với giáo viên (10 phút)

Bước 3: Chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của bạn

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về trình độ, các lớp học hiện có, và thời gian học phù hợp nhất với bạn.

Bước 4: Thanh toán học phí 

Học phí được thanh toán bằng đồng Việt Nam trước ngày khai giảng bằng tiền mặt, thẻ tín dụng tại văn phòng hoặc chuyển khoản (học phí không bao gồm phí ngân hàng phát sinh).

Tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký khóa học bằng cách liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Thông tin của bạn được sử dụng thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ bởi Hội đồng Anh và chỉ dùng cho các vấn đề liên quan đến các chương trình của Hội đồng Anh trừ khi bạn có thỏa thuận nào khác. 

Bạn có thể báo dừng nhận thông tin ngay trên các thư điện tử mà bạn nhận được.

Bằng việc gửi cho chúng tôi bản đăng ký này, bạn đã chấp nhận các quy định về sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thông tin cụ thể hơn, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại.