Cập nhật về dịch Covid-19 và các kỳ thi quốc tế

Hội đồng Anh Việt Nam là đơn vị đại diện tổ chức các kỳ thi của nhiều trường đại học, trung học, tổ chức nghề nghiệp Anh cũng như các hội đồng khảo thí quốc tế. Chúng tôi hợp tác với:

  • Tổ chức kiểm định kỹ năng nghề nghiệp
  • Tổ chức dịch vụ cung cấp các kỳ thi chứng chỉ đầu vào như
  • Trường đại học với những bài kiểm tra chuyên ngành MBAs, chương trình học từ xa hoặc các bài thi lại
  • Trường nội trú với các kỳ thi đầu vào.

Trong mục này