Hội đồng Anh Việt Nam cung cấp dịch vụ giám sát kỳ thi cho những sinh viên đã đăng ký thi với các trường cao đẳng, đại học hoặc hội đồng kiểm định kỹ năng nghề nghiệp tại Anh nhưng không thể đến Anh để tham dự kỳ thi. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giám sát kỳ thi cho các thí sinh đã đăng ký thi với các tổ chức giáo dục và nghề nghiệp quốc tế. 

Trong mục này