Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức các dịch vụ giám sát kỳ thi cho sinh viên đang theo học tại Đại học Luân Đôn.

Đại học Luân Đôn có các quy định hết sức nghiêm ngặt về quy trình tổ chức các kỳ thi. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định này cũng như đáp ứng các yêu cầu khác từ phía nhà trường.

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến

Hủy thi: Trong trường hợp không thể tham gia kỳ thi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về mức phí hủy thi.

Hình thức thanh toán: Chúng tôi chấp nhận thanh toán trực tuyến (Chỉ chấp nhận thẻ Visa và Master).