Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức các dịch vụ giám sát kỳ thi cho sinh viên đang theo học tại Đại học Luân Đôn.

Đại học Luân Đôn có các quy định hết sức nghiêm ngặt về quy trình tổ chức các kỳ thi. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định này cũng như đáp ứng các yêu cầu khác từ phía nhà trường. Chúng tôi tiến hành nhận và lưu trữ các tài liệu từ trường, tổ chức thi với phòng thi đạt tiêu chuẩn cùng các giám sát viên chuyên nghiệp, sau đó chuyển bài làm của thí sinh về Anh theo đường thư tín.

Để đảm bảo có thể chuyển tất cả các giấy tờ đến Đại học Luân Đôn đúng thời gian quy định, chúng tôi chỉ chấp nhận đơn đăng ký hai tuần trước ngày hết hạn nộp bài tại Anh. Mỗi thí sinh đăng ký dịch vụ phải gửi hai bộ hồ sơ

Lệ phí

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết mức lệ phí cụ thể

Hủy thi

Trong trường hợp không thể tham gia kỳ thi, thí sinh cần thanh toán phí hủy thi nếu thông báo cho chúng tôi trước ngày thi một tuần. (Nếu thông báo trước ngày thi không đủ một tuần, thí sinh sẽ phải thanh toán toàn bộ lệ phí thi.) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về mức phí hủy thi.

Hình thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và thẻ tín dụng (Chỉ chấp nhận thẻ Visa và Master).