Hội đồng Anh Việt Nam thay mặt FINNIPS tổ chức và điều hành các kỳ thi của Hệ thống trên cả nước.  

Hệ thống FINNIPS bao gồm 22 trường Đại học Ứng dụng tại Phần Lan. Các trường này tổ chức hơn 50 Chương trình Đại học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình học mà từng trường thuộc hệ thống này tổ chức, bạn có thể truy cập vào trang web FINNIPS.

Các trường đại học sẽ tự tuyển chọn sinh viên thông qua hệ thống ứng tuyển quốc gia Phần Lan. Ứng tuyển cho đợt tuyển sinh năm 2016 sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2016. Các thông tin liên quan có thể dễ dàng tìm thấy trên trang web Studyinfo.fi của Hội đồng giáo dục quốc gia Phần Lan.

Sau khi ứng tuyển theo quy trình, tất cả các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời thi đầu vào. Các ứng viên có thể thi tại Phần Lan hoặc tại các quốc gia có tổ chức thi. Để tìm hiểu thêm thông tin về các quốc gia có tổ chức thi đầu vào, vui lòng truy cập trang web của từng trường Đại học Ứng dụng hoặc mục Further Information trên trang web FINNIPS.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông tin liên quan