Nếu bạn đăng ký thi với tổ chức kiểm định kỹ năng nghề nghiệp quốc tế, bạn có thể lựa chọn thi tại một trong những cơ sở của Hội đồng Anh Việt Nam. 

Các tổ chức chúng tôi hợp tác gồm:

 Quy trình giám sát kỳ thi diễn ra như thế nào?

  • Liên hệ và thông báo với tổ chức về việc bạn sẽ thi tại Việt Nam.
  • Trong hầu hết trường hợp, tổ chức sẽ liên lạc với Hội đồng Anh ngay khi kỳ thi của bạn được xác nhận. Bạn có thể được yêu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
  • Tổ chức sẽ tiến hành thông báo về các thông tin chi tiết khi ngày thi đến gần. 

Chi phí của dịch vụ?

Trong một số trường hợp, bạn cần phải thanh toán chi phí Yêu cầu dịch vụ giám sát kỳ thi nếu tổ chức không tiến hành chi trả cho bạn. Bạn sẽ được thông báo bởi tổ chức hoặc Hội đồng Anh nếu tổ chức không chịu chi phí thi thay. Bạn cần nộp đơn đăng ký kèm theo số tiền thanh toán cho chúng tôi. 

Chi phí bao gồm việc thuê địa điểm, phí giám sát kỳ thi, bảo mật đề thi và phiếu trả lời cũng như chi phí vận chuyển. Chi phí dịch vụ không bao gồm lệ phí thi của trường đại học. Vui lòng liên hệ với trường để tìm hiểu về mức lệ phí cụ thể.

Giờ thi thường diễn ra từ 9.00 tới 17.00 vào các ngày trong tuần. Các kỳ thi được tổ chức ngoài khung thời gian này hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần và lễ tết sẽ được tính theo một mức giá khác. Vui lòng tìm hiểu bảng giá dịch vụ giám sát kỳ thi của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Các trợ giúp đặc biệt

Nếu bạn cần được trợ giúp đặc biệt, vui lòng liên hệ với tổ  chức ngay khi có thể. Bạn sẽ được yêu cầu nộp các giấy khám sức khỏe cần thiết. Tổ chức sẽ thông báo cho Hội đồng Anh các trợ giúp cần thiết mà bạn cần trong ngày thi.

Từ chối trách nhiệm

Hội đồng Anh và hội đồng khảo thí chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, thí sinh vui lòng hiểu rõ Hội đồng Anh không chịu trách nhiệm trước bất kỳ gián đoạn nào gây ra bởi các tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Nếu kỳ thi hoặc kết quả thi bị gián đoạn, hủy bỏ hoặc hoãn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khôi phục dịch vụ về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể.

Trách nhiệm của Hội đồng Anh chỉ giới hạn trong việc bồi hoàn chi phí đăng ký hoặc tổ chức thi lại vào một ngày khác.

 

Xem thêm