Hội đồng Anh Việt Nam thay mặt Học viện Định phí Bảo hiểm (IFoA) điều hành và tổ chức các kỳ thi của Học viện trên cả nước.

IFoA là tổ chức nghề nghiệp công chứng Anh quốc duy nhất tập trung vào việc giáo dục, phát triển và điều phối các Chuyên viên Định phí Bảo hiểm tại Anh và trên toàn thế giới.

Chuyên viên Định phí Bảo hiểm có nhiệm vụ lập các báo cáo tài chính chi tiết và đem lại lợi nhuận trong suốt quá trình quản trị các tài sản – điều này đặc biệt quan trọng khi cần lập kế hoạch quản trị trong thời gian dài.

Để biết thêm thông tin chi tiết về IFoA, vui lòng tham khảo trang web IFoA. Nếu bạn muốn tham gia các kỳ thi của IFoA ngay tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Thông tin liên quan