Hội đồng Anh Việt Nam thay mặt Viện Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA) điều hành và tổ chức các kỳ thi của Viện trên cả nước.

Chứng chỉ CIMA luôn là lựa chọn hàng đầu của các Kế toán Quản trị làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tư vấn quản trị, ngân hàng, tổ chức chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

Bạn sẽ nắm được những kiến thức tổng quát về cách vận hành doanh nghiệp, học các kỹ thuật quản trị doanh nghiệp mới nhất chẳng hạn như tư duy chiến lược, kỹ năng ra quyết định và quản trị nguy cơ, cũng như các kỹ năng tài chính. Trở thành một Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp cá nhân và tăng lương nhanh chóng. Để biết thêm thông tin chi tiết về CIMA, vui lòng tham khảo trang web CIMA.

Nếu bạn muốn tham gia các kỳ thi của CIMA ngay tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi