Nếu bạn đang theo học tại một trường đại học quốc tế và cần phải vượt qua một kỳ thi trong trường, bạn có thể lựa chọn thi ngay tại một trong những cơ sở của Hội đồng Anh Việt Nam.

Quy trình giám sát kỳ thi diễn ra như thế nào?

  • Liên hệ và thông báo với trường đại học về việc bạn sẽ thi tại Việt Nam.
  • Sau khi trường xác nhận việc đăng ký thi, bạn có thể gửi đơn Yêu cầu dịch vụ giám sát kỳ thi kèm theo số tiền thanh toán tới Hội đồng Anh.
  • Bạn cần phải nộp đơn ít nhất một tháng trước ngày thi.

Chi phí của dịch vụ?

Chi phí bao gồm việc thuê địa điểm, phí giám sát kỳ thi, bảo mật đề thi và phiếu trả lời cũng như chi phí vận chuyển. Chi phí dịch vụ không bao gồm lệ phí thi của trường đại học. Vui lòng liên hệ với trường để tìm hiểu về mức lệ phí cụ thể.

Giờ thi thường diễn ra từ 9.00 tới 17.00 vào các ngày trong tuần. Các kỳ thi được tổ chức ngoài khung thời gian này hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần và lễ tết sẽ được tính theo một mức giá khác. Vui lòng tìm hiểu bảng giá dịch vụ giám sát kỳ thi của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Thời gian và địa điểm thi sẽ được gửi thư điện tử trực tiếp cho bạn sau khi trường đại học đã xác nhận các thông tin cần thiết.

Các trợ giúp đặc biệt

Nếu bạn cần nhận được các trợ giúp đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi ít nhất tám tuần trước khi nộp đơn chính thức. Trường đại học cần chấp nhận các hỗ trợ đặc biệt này. Bạn cũng được yêu cầu đính kèm các giấy khám sức khỏe cần thiết. 

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Hội đồng Anh và hội đồng khảo thí chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, thí sinh vui lòng hiểu rõ Hội đồng Anh không chịu trách nhiệm trước bất kỳ gián đoạn nào gây ra bởi các tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Nếu kỳ thi hoặc kết quả thi bị gián đoạn, hủy bỏ hoặc hoãn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khôi phục dịch vụ về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể.

Trách nhiệm của Hội đồng Anh chỉ giới hạn trong việc bồi hoàn chi phí đăng ký hoặc tổ chức thi lại vào một ngày khác.