Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ Lê Mai Hạnh, Quản lý Truyền thông tại hanh.le@britishcouncil.org.vn

Tháng Bảy 2014

Tháng Sáu 2014

Tháng Năm 2014

Tháng Tư 2014

Tháng Ba 2014

Tháng Hai 2014

Tháng Một 2014