Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Mười 2018

Tháng Chín 2018

Tháng Tám 2018

Tháng Bảy 2018

Tháng Sáu 2018

Tháng Năm 2018