Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ Lê Mai Hạnh, Quản lý Truyền thông tại hanh.le@britishcouncil.org.vn

Tháng Sáu 2017

Tháng Năm 2017

Tháng Tư 2017

Tháng Ba 2017

Tháng Hai 2017

Tháng Một 2017

Tháng Mười Một 2016

Tháng Mười 2016