Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Chín 2022

Tháng Tư 2022

Tháng Ba 2022

Tháng Hai 2022

Tháng Một 2022

Tháng Mười 2021

Tháng Chín 2021

Tháng Tám 2021

Tháng Bảy 2021

Tháng Sáu 2021

Tháng Năm 2021

15 Tháng Năm 2021