Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh, tài liệu cho báo chí và thông tin liên hệ.

Liên hệ: 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến báo chí vui lòng liên hệ Lê Mai Hạnh, Quản lý Truyền thông tại hanh.le@britishcouncil.org.vn

Tháng Mười Một 2018

Tháng Mười 2018

Tháng Chín 2018

Tháng Tám 2018

Tháng Bảy 2018

Tháng Sáu 2018

Tháng Năm 2018