Trong trang này bạn có thể tham khảo các bản thông cáo báo chí về các hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Tháng Tư 2021

Tháng Ba 2021

Tháng Hai 2021

Tháng Một 2021

Tháng Mười Một 2020

Tháng Chín 2020

Tháng Bảy 2020

Tháng Sáu 2020

Tháng Mười Hai 2019

Tháng Tám 2019

Tháng Bảy 2019