Thứ Sáu 31 Tháng Tám 2018

 

Tổng quan về Dự án 

Di sản Văn hóa cho sự Phát triển Đồng đều là chương trình thí điểm kéo dài hai năm của Hội đồng Anh, triển khai tại Colombia, Kenya, và Việt Nam, nhằm tìm hiểu việc sử dụng di sản văn hóa để phát triển và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Di sản văn hóa trong khuôn khổ chương trình này bao hàm nhiều nội dung, từ môi trường văn hóa tới các truyền thống văn hóa như âm nhạc và ngôn ngữ. Phát triển đồng đều được hiểu là làm việc cùng và với mọi đối tượng trong xã hội nhằm rút ngắn khoảng cách giữa tăng trưởng kinh tế với sự gia tăng của nghèo đói và bất công.

Chúng tôi tin rằng khi con người được tham gia, học hỏi, trân trọng và phát huy di sản văn hóa của mình, điều này sẽ đóng góp cho sự phát triển cả về kinh tế lẫn xã hội. Cách tiếp cận ‘đồng đều’ là hướng tới mọi đối tượng, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội tốt hơn. Di sản được sử dụng theo cách này sẽ là một nguồn lực bền vững, như một cách để đảm bảo sự tăng trưởng trong xã hội và tôn vinh những giá trị của quá khứ trong thế giới thay đổi liên tục của hiện tại.

Để có thêm thông tin về nghiên cứu và cách tiếp cận là nền tảng của chương trình đa vùng, đa quốc gia này, vui lòng tham khảo : https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-heritage 

Tại Việt Nam, dự án này làm việc trực tiếp với di sản nhạc và phim, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một, và bao gồm hai hợp phần có liên kết chặt chẽ: Di sản văn hóa cộng đồng, và Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). Khởi động vào tháng 4 năm 2018, dự án hướng tới việc kiến tạo các cơ hội mới để các cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó.

Các hoạt động của dự án bao gồm nghiên cứu, thu thập tài liệu, bảo tồn, tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm truyền nghề bằng hình thức truyền miệng), thử nghiệm và sáng tạo, vận động chính sách (bao gồm đối thoại chính sách và cộng đồng), và hỗ trợ việc phát huy các di sản văn hóa này trong thực tiễn đương đại.

Quỹ FAMLAB

Quỹ FAMLAB sẽ hỗ trợ £100,000 (tương đương khoảng ba tỷ đồng) nhằm góp phần hỗ trợ những dự án về di sản nhạc và phim của Việt Nam qua các phương thức biểu đạt đương đại. 

Quỹ FAMLAB hướng tới việc hỗ trợ các dự án làm việc với di sản âm nhạc và phim của Việt Nam thông qua các thực hành đương đại, khuyến khích những nhà thực hành nghệ thuật và văn hóa khai thác những phương thức sáng tạo mới để tương tác với khán giả cũng như tạo ra các nhóm khán giả mới cho di sản phim/âm nhạc Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn nhận được đề xuất của các dự án hợp tác và sáng tạo có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng bền vững và lâu dài, trong đó bao gồm việc hỗ trợ sinh kế của cộng đồng những người sở hữu di sản, và từ đó mang lại lợi ích cho ngành di sản ở Việt Nam.

Quỹ FAMLAB tạo cơ hội cho các cá nhân, các nhóm thực hành nghệ thuật và các tổ chức tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh, hoặc hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, có hoạt động dưới bất kỳ hình thức biểu đạt nghệ thuật/sáng tạo nào.

Các loại hình dự án được xem xét để nhận gói hỗ trợ bao gồm:

 • Sáng tạo và trình bày âm nhạc, phim, video và các tác phẩm có sử dụng phối hợp các yếu tố âm nhạc, phim và video
 • Lưu trữ nhạc và phim, đặc biệt là việc quản lý, phát triển và quảng bá kho lưu trữ này 
 • Nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm có đóng góp vào sự tăng trưởng và bền vững trong lĩnh vực này

Mỗi gói hỗ trợ có giá trị từ £3,000 – £10,000 (khoảng 90 triệu đến 300 triệu đồng) 

Cách thức nộp hồ sơ

Có bốn mốc thời gian mở hồ sơ như sau:

2018 – 2019:

Dành cho những dự án thực hiện từ tháng Mười Một 2018 đến tháng Tám 2019

 • Hạn cuối gửi câu hỏi liên quan đến hồ sơ: ngày 15 tháng Chín 2018 
 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 15 tháng Mười 2018
 • Kết quả sẽ công bố trước ngày 15 tháng Mười Một 2018. 

Dành cho những dự án thực hiện từ tháng Một đến tháng Mười 2019

 • Hạn cuối gửi câu hỏi liên quan đến hồ sơ: ngày 15 tháng Mười Một 2018 
 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 15 tháng Mười Hai 2018
 • Kết quả sẽ công bố trước ngày 15 tháng Một 2019. 

2019 – 2020:

Dành cho những dự án thực hiện từ tháng tháng Sáu 2019 đến tháng Ba 2020

 • Hạn cuối gửi câu hỏi liên quan đến hồ sơ: ngày 15 tháng Tư 2019 
 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 15 tháng Năm 2019
 • Kết quả sẽ công bố trước ngày 15 tháng Sáu 2019. 

Dành cho những dự án thực hiện từ tháng Chín 2019 đến tháng Sáu 2020

 • Hạn cuối gửi câu hỏi liên quan đến hồ sơ: ngày 15 tháng Bảy 2019 
 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 15 tháng Tám 2019
 • Kết quả sẽ công bố trước ngày 15 tháng Chín 2019. 

Vui lòng gửi bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu sau tới địa chỉ hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn Hạn cuối nhận hồ sơ tương ứng các đợt đã đề cập phía trên. Bộ hồ sơ bao gồm: 

 • Thư giới thiệu (không quá một trang A4) trong đó nêu rõ mối quan tâm về Di sản nhạc/phim của Việt Nam 
 • Bản kế hoạch chi tiết, sử dụng mẫu đính kèm tại Phụ lục 1 (link tại đây)
 • Bản dự trù ngân sách, sử dụng mẫu đính kèm tại Phụ lục 2 (link tại đây)
 • Lý lịch/hồ sơ năng lực (CV/portfolio) của tất những cá nhân tham gia/đóng góp vào dự án và ít nhất ba đường dẫn (link) với thông tin về các hoạt động sáng tạo đã được thực hiện trước đây.  

Hồ sơ có thể được chuẩn bị bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Tất cả các hồ sơ hợp lệ sẽ được xem xét để trao quỹ hỗ trợ theo các Tiêu chí đánh giá trong Phụ lục 3 tại đây.

Để được hỗ trợ thông tin, vui lòng liên hệ:

Phạm Minh Hồng
Quản lý Chương trình, Ban Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê
Hà Nội
Việt Nam
T +84 1800 1299 máy lẻ 1924
hong.pham@britishcouncil.org.vn 

Trần Duy Hưng 
Quản lý Chương trình, Ban Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo
Hội đồng Anh 
20 Thụy Khuê
Hà Nội
Việt Nam
T +84 1800 1299 máy lẻ 1929
hung.tran@britishcouncil.org.vn

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong vòng ba ngày làm việc và cũng sẽ chia sẻ những phản hồi này với các ứng viên khác trước mỗi đợt nộp hồ sơ. 

Hội đồng Anh đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Năm 2018, chúng tôi đánh dấu 25 năm hoạt động tại Việt Nam với chuỗi sự kiện kỷ niệm quan hệ và trao đổi văn hóa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. 

Thông tin liên hệ cho báo chí

Hạnh Lê
Quản lý Truyền thông
Hội đồng Anh 
20 Thụy Khuê
Tây Hồ
Hà Nội
Việt Nam
T +84 (0)4 38436780 (ext.1957)
F +84 (0)4 38434962
hanh.le@britishcouncil.org.vn

Thông tin thêm về Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Chúng tôi hợp tác với hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tiếng Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Trong năm ngoái, chúng tôi đã làm việc và tương tác trực tiếp với hơn 75 triệu người, đồng thời tương tác qua mạng, qua sóng phát thanh, truyền hình và ấn phẩm in với 758 triệu người. Chúng tôi có những đóng góp tích cực tại mỗi quốc gia nơi chúng tôi hoạt động và hợp tác – thay đổi cuộc sống thông qua việc kiến tạo cơ hội, xây dựng quan hệ và củng cố niềm tin. Được thành lập vào năm 1934, Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện hoạt động theo Hiến chương Anh và là một tổ chức công của Vương quốc Anh. Tài trợ đến từ chính phủ Anh chiếm 15 phần trăm ngân sách hoạt động của chúng tôi. www.britishcouncil.org