Kết nối lớp học  ©

Mat Wright

Giới thiệu chung

Kết nối Lớp học là Chương trình giáo dục toàn cầu của Hội đồng Anh dành cho các trường học. Chương trình giúp nâng cao năng lực giáo viên và lãnh đạo nhà trường của các trường tham gia dự án trên thế giới, hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng giúp các bạn trẻ chuẩn bị tốt cho cuộc sống và việc làm trong thế kỷ 21. Chương trình Kết nối lớp học cũng hỗ trợ giáo viên và lãnh đạo nhà trường lồng ghép các kỹ năng cơ bản trong chương trình học, bao gồm kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tư duy, phản biện và giải quyết vấn đề, công nghệ kỹ thuật số và công dân.  

Chương trình cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên bao gồm việc chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy quí báu với các đồng nghiệp tại Vương quốc Anh và hơn 50 quốc gia của các khu vực Châu Á, Nam phi, Trung đông và Châu Mỹ.

Chúng tôi kết nối lớp học như thế nào

Cộng đồng của chương trình Kết nối lớp học đang ngày càng lớn mạnh trên toàn thế giới – hơn 5.200 trường học và 936.000 các bạn trẻ đã tham dự vào dự án với rất nhiều lý do và kết quả khác nhau. Bao gồm: 

• Nâng cao kỹ năng dạy và học, chia sẻ các kinh nghiệm giáo dục thành công khác nhau với mục đích nâng cao chuẩn và đạt được các kết quả giáo dục tốt hơn cho học sinh. 

• Nâng cao năng lực cho học sinh để các em có được các kỹ năng, hiểu biết và nhìn nhận cần thiết để có thể sống và làm việc trong môi trường kinh tế toàn cầu và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội.  

• Phát triển yếu tố quốc tế trong các hoạt động dạy và học tại trường. 

Các hoạt động chính 

Chương trình Kết nối lớp học hướng đến mục tiêu phát triển dạy học ở Vương quốc Anh và các nước thông qua các hoạt động dưới đây:

•Phát triển chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường tại hơn 30 nước bao gồm cả Vương quốc Anh.

• Đối thoại chuyên môn dành cho các nhà hoạch định chính sách phù hợp với các chương trình hành động giáo dục cấp quốc gia và khu vực. 

• Danh hiệu trường học hợp tác quốc tế tích cực – Danh hiệu ISA dành cho các trường thực hiện thành công chương trình, trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng để sống và làm việc trong nền kinh tế toàn cầu hóa. 

• Tiếp cận các tư liệu trực tuyến chất lượng giúp hỗ trợ giáo viên nâng cao kết quả học tập của học sinh. 

• Hợp tác trường học bền vững giữa hơn 30 quốc gia ở các khu vực khác nhau bao gồm Trung Đông, Đông và Nam Á, Sub-Saharan…. 

Tìm hiểu thêm thông tin

Hãy truy cập vào trang web British Council Schools Online website tại đường link https://schoolsonline.britishcouncil.org/ để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Kết nối Lớp học và để có thêm hướng dẫn tham gia chương trình này.

Xem thêm

Thông tin liên quan