Hoi thao chinh sach giao duc ASEAN

Hội thảo này là hội thảo đầu tiên trong bốn hội thảo đối thoại chính sách giáo dục được tổ chức tại Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Thái Lan từ tháng 8 năm 2014 tới tháng 12 năm 2015. Mỗi hội thảo chính sách đều sẽ có trọng tâm và chương trình cụ thể nhằm thiết lập khuôn khổ cho các chia sẻ và tranh luận về việc phát triển tám kỹ năng học tập cốt lõi cần thiết cho học sinh thế kỷ 21 để thành công trong vai trò Công dân toàn cầu. 

Kết quả dự kiến / Kết quả đầu ra: 

  • các đại biểu hiểu hơn về các kỹ năng cần thiết cho những thay đổi về kinh tế và xã hội trong tương lai – các kỹ năng thế kỷ 21 và những kinh nghiệm thực tiễn thành công trong việc phát triển các kỹ năng này trong nhà trường. Các yếu tố chính dẫn đến các thay đổi và làm thể nào để thay đổi.
  • xây dựng kết nối giữa các đại biểu để chia sẻ sâu hơn về các sáng kiến, các bài học và các thực tiễn thành công  giữa các nước trong khu vực và Vương quốc Anh 
  • Các đại biểu đánh giá cao các sáng kiến giáo dục của Microsoft và các đóng góp của Microsoft trong lĩnh vực giáo dục, chuẩn bị cho thế hệ trẻ cho việc học tập suốt đời và phát triển sự nghiệp trong thế kỷ 21. 
  • Các đại biểu thống nhất quan điểm về một kế hoạch tổng quan về công nghệ thông tin kỹ thuật số phục vụ phát triển cải cách giáo dục