Hội đồng Anh cập nhật một số hoạt động sắp tới của dự án Kết nối lớp học năm 2014 - 2015. Các hoạt động nhằm mục đích: 

 • thúc đẩy đối thoại chính sách về kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21;
 • đánh giá giữa kỳ cho các trường đang triển khai chương trình “ Danh hiệu trường học hợp tác quốc tế tích cực – ISA” 
 • cung cấp thông tin và tập huấn đợt 2 về “Danh hiệu trường học Hợp tác Quốc tế tích cực (ISA)”; 
 • thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các trường học tham gia dự án, và chia sẻ và thảo luận về giáo dục hòa nhập. 

 Hội đồng Anh sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động như sau: 

Hoạt động 1: Hội thảo chính sách giáo dục ASEAN: Kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21

Chuỗi các hội thảo đối thoại chính sách giáo dục được tổ chức tại Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia từ tháng 8 năm 2014 tới tháng 12 năm 2015. Hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với sự hợp tác giữa Hội đồng Anh, Bộ giáo dục và Đào tạo và Microsoft đã rất thành công và được tiếp nối với hội thảo thứ hai tại Myanmar vào tháng 9 năm 2014. 

Mỗi hội thảo chính sách  có trọng tâm và chương trình cụ thể nhằm thiết lập khuôn khổ cho các chia sẻ và tranh luận về việc phát triển tám kỹ năng học tập cốt lõi cần thiết cho học sinh thế kỷ 21 để thành công trong vai trò Công dân toàn cầu. 

Các sự kiện sắp diễn ra trong chuối hội thảo chính sách giáo dục ASEAN: Kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21

Thời gian và địa điểm tổ chức: 

 • 26 - 27 tháng 11 năm 2014, Jakarta, Indonesia
 • 29 – 30 tháng 1 năm 2015, Bangkok, Thái Lan
 • tháng 3 năm 2015, Manila, Philippines
 • tháng 4 năm 2015, Kuala Lumpur, Malaysia  

Thành phần: mỗi hội thảo có sự tham dự của 01 diễn giả của Việt Nam và 03 đại biểu tham dự từ Việt Nam

Ngôn ngữ: tiếng Anh (không có phiên dịch trợ giúp)

Nội dung hội thảo:

 • Tại Jakarta, Indonesia, hội thảo tập trung vào nội dung về “Kỹ năng Công dân toàn cầu”, “Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và đời sống” và ”Giáo dục nhân cách”
 • Tại Bangkok, Thái Lan, hội thảo tập trung vào nội dung về “Kỹ năng Công dân toàn cầu”, ”Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và đời sống” và ”Kỹ năng xử lý tình huống thực tế”.
 • Tại Manila, Philippines, hội thảo tập trung vào nội dung về “Kỹ năng Công dân toàn cầu”, ”Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và đời sống” và ”Kỹ năng giao tiếp”
 • Tại Kuala Lumpur, Malaysia, hội thảo tập trung vào nội dung về “Kỹ năng Công dân toàn cầu”, “Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và đời sống” và “Kỹ năng hợp tác”

Tiêu chí lựa chọn diễn giả:

 • Ưu tiên các đại biểu từ các trường tham gia dự án Kết nối lớp học và có thành tích hoạt động dự án tích cực
 • Ưu tiên đại biểu có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo
 • Có bài trình bày hay và được ban tổ chức lựa chọn. Bài trình bài cần được gửi cho Hội đồng Anh trước ngày 15 tháng 11 năm 2014. Chủ đề của bài trình bày về Phát triển công dân toàn cầu.
 • Tích cực chia sẻ cảm nhận về hội thảo và dự án trên các diễn đàn thông tin của Hội đồng Anh và của dự án Kết nối lớp học.

Tiêu chí lựa chọn đại biểu tham dự:

 • Ưu tiên các đại biểu từ các trường tham gia dự án Kết nối lớp học và có thành tích hoạt động dự án tích cực
 • Ưu tiên đại biểu có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo
 • Đại biểu các trường quan tâm và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự án và cam kết hỗ trợ tích cực các hoạt động của dự án tại trường

Kinh phí:

 • Diễn giả được mời thuyết trình tại hội thảo sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí (bao gồm vé máy bay quốc tế khứ hồi, bảo hiểm du lịch, chi phí ăn ở và đi lại Indonesia)
 • Đại biểu tham dự hội thảo sẽ đóng góp một phần chi phí thực tế. Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ các chi phí ăn ở và đi lại tại các nước. Mức đóng góp cụ thể như sau: 

 + Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo tại Indonesia, mức đóng góp là 12 triệu VND/1 đại biểu, tương đương chi phí vé máy bay và bảo hiểm du lịch. 

 + Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo tại Thái lan, mức đóng góp là 6,8 triệu VND/1 đại biểu, tương đương chi phí vé máy bay và bảo hiểm du lịch. 

 + Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo tại Philippines, mức đóng góp là 14 triệu VND/1 đại biểu, tương đương phí vé máy bay và bảo hiểm du lịch. 

 + Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo tại Malaysia, mức đóng góp là 8 triệu VND/1 đại biểu, tương đương phí vé máy bay và bảo hiểm du lịch. 

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993.

 

Hoạt động 2: Khóa tập huấn Danh hiệu Trường học Hợp tác Quốc tế tích cực (ISA), Hạ Long, Quảng Ninh

Thời gian: 24 – 26 tháng 11 năm 2014

Thành phần: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện và  80 lãnh đạo và giáo viên từ 20 trường của Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh và 10 chuyên viên tiếng Anh từ các Phòng Giáo dục. Dựa trên nguyện vọng, có thể cân nhắc sự tham gia của đại diện sở và trường của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngôn ngữ: có phiên dịch hỗ trợ trao đổi chuyên môn giữa giảng viên quốc tế từ Ấn Độ và đại biểu trong suốt thời gian tập huấn

Mục tiêu khóa tập huấn:

 • Tập huấn cho các trường về khái niệm, nội dung và quy trình thực hiện của chương trình “Danh hiệu trường học Hợp tác Quốc tế tích cực (ISA)”
 • Xây dựng mạng lưới các trường tham gia chương trình Danh hiệu “ISA” tại Việt Nam, và quốc tế, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc triển khai chương trình Danh hiệu ISA.
 • Chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm triển khai thành công và hỗ trợ các trường thực hiện các ưu tiên giáo dục

Kinh phí: Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí tham dự tập huấn. Dự kiến 500,000,000 VND

Thành phần tham dự: 

 • 02 đại biểu từ mỗi tổ chức - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện.
 • 04 đại biểu mỗi trường, bao gồm 01 Ban Giám hiệu nhà trường, 01 giáo viên điều phối (giáo viên tiếng Anh), 02 giáo viên từ bộ môn hoặc phụ trách đoàn.
 • 10 chuyên viên tiếng Anh từ các phòng giáo dục quận, huyện. Ưu tiên các chuyên viên tích cực tham gia các hoạt động dự án Kết nối lớp học.

Nội dung cần chuẩn bị trước khi tham dự tập huấn

 • Rà soát lại các hoạt động có yếu tố quốc tế mà trường đã thực hiện và đánh giá xem những hoạt động đó đã hỗ trợ công tác dạy và học như thế nào
 • Xác định những yếu tố cần thiết để đảm bảo thành công của hợp tác quốc tế
 • Xác định những yếu tố cản trở thành công của các hợp tác quốc tế
 • Đưa ra được những giải pháp vượt qua các thách thức để thành công trong việc giảng dạy quốc tế.

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993.

Hoạt động 3: Họp đánh giá giữa kỳ về Thưc hiện chương trình Danh hiệu Trường học Hợp tác Quốc tế tích cực (ISA) dành cho các trường đang triển khai chương trình ISA

Thời gian: 26 – 28 tháng 11 năm 2014

Thành phần: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện và 80 lãnh đạo và giáo viên từ 20 trường của Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh và 10 chuyên viên tiếng Anh từ các Phòng Giáo dục.

Ngôn ngữ: có phiên dịch hỗ trợ trao đổi chuyên môn giữa giảng viên quốc tế và đại biểu trong suốt thời gian họp đánh giá

Mục tiêu cuộc họp đánh giá:

 • Rà soát tiến trình triển khai chương trình “Danh hiệu trường học Hợp tác Quốc tế tích cực (ISA)”, hướng dẫn và góp ý thêm giúp các trường hoàn thiện hồ sơ xét tuyển danh hiệu ISA
 • Thúc đẩy xây dựng mạng lưới rộng lớn hơn giữa các trường tham gia chương trình “ISA” tại Việt Nam và trên toàn cầu nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác triển khai thành công chương trình ISA.

Kinh phí: Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí tham dự cuộc họp đánh giá 

Thành phần tham dự: 

 • 02 đại biểu từ mỗi tổ chức - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện.
 • Đại biểu từ các trường đang tích cực triển khai chương trình ISA và đang chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ Danh hiệu ISA. Cụ thể, 04 đại biểu mỗi trường là các đại biểu trong Ban điều phối chương trình Danh hiệu ISA tại trường, hoặc có thể bao gồm 01 Ban Giám hiệu nhà trường, 01 giáo viên điều phối (giáo viên tiếng Anh), 02 giáo viên từ bộ môn hoặc phụ trách đoàn.
 • 10 chuyên viên tiếng Anh từ các phòng giáo dục quận, huyện. Ưu tiên các chuyên viên tích cực tham gia các hoạt động dự án Kết nối lớp học.

Nội dung cần chuẩn bị trước khi tham dự tập huấn:

 • Tổng hợp những minh chứng về quá trình triển khai các hoạt động ISA để chia sẻ tại cuộc họp
 • Xác định những thành tựu chính/ những câu chuyện thành công mà trường muốn chia sẻ tại cuộc họp
 • Xác định được những thách thức và rào cản hạn chế thành công của chương trình
 • Chuẩn bị bài trình bày chia sẻ việc thực hiện ISA tại trường. Nội dung bài trình bày nhà trường chia sẻ tiến độ thực hiện kế hoạch ISA, tổng hợp các minh chứng đã xây dựng, những câu chuyện thành công, những khó khăn/thách thức và giải pháp của nhà trường.

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993. 

Hoạt động 4: Tuần lễ Trường học Quốc tế tại New Delhi, Ấn Độ

Thời gian: 01 - 05 tháng 12 năm 2014

Thành phần: 01 lãnh đạo hoặc chuyên viên từ Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 đại diện Sở Giáo dục Hà Nội, 01 đại diện Sở Giáo dục Quảng Ninh, 01 đại diện từ Sở Giáo dục Hải Phòng, 10 đại diện từ các trường tham gia dự án Kết nối lớp học và chương trình Danh hiệu ISA.

Ngôn ngữ: có phiên dịch hỗ trợ việc tham gia chương trình cho các đại biểu Việt Nam

Nội dung Tuần lễ Trường học Quốc tế: hội nghị quốc tế về đổi mới trường học, tham quan thực tế các trường học tại Ấn Độ đã được trao danh hiệu ISA để tìm hiểu cách thức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả tại trường hướng tới phát triển yếu tố quốc tế và công dân toàn cầu trong nhà trường. 

Kinh phí: 

 • Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí tham dự hội nghị cho 04 đại biểu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các Sở Giáo dục (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng), bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, đi lại và ăn ở tại Ấn độ.
 • 10 đại biểu từ các trường/ phòng giáo dục tham gia trên cơ sở đóng góp một phần chi phí là 18 triệu VND/ đại biểu - tương đương vé máy bay khứ hồi, visa và bảo hiểm. Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại tại Ấn Độ cho đại biểu từ các trường.  

Tiêu chí lựa chọn: 

 • Đại biểu là các lãnh đạo của tổ chức và tích cực hỗ trợ việc triển khai dự án Kết nối lớp học.  
 • Ưu tiên đại biểu từ các trường hoạt động tích cực trong Dự án Kết nối lớp học, đang triển khai và trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng kí Danh hiệu trường học hợp tác quốc tế tích cực (ISA) năm 2014.

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993.

Hoạt động 5: Hội nghị quốc tế về Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt: Tiếp cận và Tham gia, Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Thời gian: 9 -10 tháng 12 năm 2014

Thành phần: 02 chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngôn ngữ: tiếng Anh (không có phiên dịch hỗ trợ)

Nội dung hội nghị: chia sẻ và thảo luận các thách thức và cơ hội trong việc đảm bảo việc tiếp cận và tham gia các hoạt động giáo dục cho tất cả mọi người

Kinh phí: Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí tham dự hội nghị cho 02 đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xét duyệt hồ sơ tham dự hội nghị sẽ do ban tổ chức hội nghị thực hiện vì vậy chỉ sau khi có khẳng định của ban tổ chức, Hội đồng Anh Việt Nam mới tiến hành các thủ tục hỗ trợ sự tham gia của các đại biểu Việt Nam. 

Tiêu chí lựa chọn: 

 • Hai chuyên gia chính sách về giáo dục hòa nhập, những người đang và sẽ tiếp tục tham gia các dự án đổi mới chương trình, giáo dục có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trình độ tiếng Anh tốt. 

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993. 

 

Hoạt động 6: Chuyến tham quan học tập phát triển chuyên môn giáo viên tại Vương quốc Anh, tháng 2 năm 2015

Thời gian: tuần đầu tháng 2 năm 2015

Thành phần: 5 đại biểu 

Ngôn ngữ: tiếng Anh (không có phiên dịch hỗ trợ)

Nội dung chuyến tham quan: 

 • Một buổi giới thiệu tổng quan và định hướng về chuyến tham quan và tìm hiểu phương pháp quản l‎ý và các hoạt động thường ngày tại trường. 
 • Dự giờ và tiếp xúc với các học sinh (tuỳ theo từng môn học)
 • Cơ hội cùng thực hiện công việc giảng dạy – cùng xây dựng giáo án và giảng dạy theo nhóm
 • Một ngày hội thảo Phát triển Kỹ năng Chuyên môn (các chủ đề và lĩnh vực giảng dạy và học tập sẽ được thông báo sau)
 • Tham quan các trường học tại địa phương để quan sát và học hỏi các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất.
 • Một ngày tham quan các danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Kinh phí: Hội đồng Anh đài thọ một phần và các đại biểu tham dự đóng góp. Cụ thể;

 • Đại biểu từ các trường trong mạng lưới Dự án Kết nối lớp học: mức đóng góp là 37,000,000VND (tương đương 35% - 40% tổng chi phí chương trình)
 • Đại biểu từ các trường ngoài mạng lưới Dự án Kết nối lớp học: mức đóng góp là 53,000,000 VND (tương đương 60% tổng chi phí chương trình).

Tiêu chí lựa chọn: 

 • Ưu tiên đại biểu từ các trường hoạt động tích cực trong Dự án Kết nối lớp học, đang triển khai và trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng kí Danh hiệu trường học hợp tác quốc tế tích cực (ISA) năm 2014.
 • Giáo viên, cán bộ quản lý giảng dạy có tiếng Anh tốt, có thể trực tiếp làm việc độc lập bằng tiếng Anh.

Đăng ký: Tổ chức/ trường gửi danh sách đăng ký (bao gồm tên, chức danh, email, điện thoại của cán bộ được đề cử) cho cán bộ của Hội đồng Anh trước ngày 10 tháng 11 năm 2014 theo địa chỉ: Mai Thu Hà, email: ha.mai@britishcouncil.org.vn, điện thoại: 37281920, số máy lẻ 1993.