©

Mat Wright

Giới thiệu chung 

Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng trở nên cạnh tranh, giới trẻ cần chứng tỏ họ có những kỹ năng chuyên môn để có thể thành công. “Kỹ năng và cơ hội việc làm” là một chương trình trọng điểm của Hội đồng Anh nhằm phát triển kỹ năng và giáo dục dạy nghề. Các dự án và các chương trình hợp tác của chúng tôi được thiết kế nhằm cải thiện kỹ năng mềm cho giới trẻ Việt Nam để được tuyển dụng và duy trì việc làm cũng như phát triển tài năng kinh doanh.

Mục tiêu của chúng tôi

Chương trình hướng tới việc đảm bảo sự tham gia đầy đủ và chặt chẽ của nhà tuyển dụng trong các chương trình phát triển kỹ năng nhằm:

  • tạo điều kiện cho giới trẻ phát triển các kỹ năng và đào tạo cần thiết giúp họ có thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế
  • hỗ trợ phát triển kinh tế và giải quyết những thách thức quốc tế trong tương lai
  • đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kỹ năng
  • tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức giáo dục và nền công nghiệp.

Các hỗ trợ của chúng tôi 

  • thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo, những nhà hoạch định chính sách trong chính phủ, hệ thống giáo dục và nền công nghiệp cùng nhau thiết lập chương trình nghị sự ở cấp cao nhất để thảo luận và giải quyết những thách thức về kỹ năng toàn cầu
  • kiến tạo các cơ hội hợp tác đối tác và chia sẻ kiến thức dành cho các chuyên gia giáo dục cấp cao, các nhân vật có ảnh hưởng lớn và các nhà tuyển dụng để hỗ trợ phát triển kỹ năng, thúc đẩy  sáng tạo, đổi mới và tạo lập nhiều cơ hội và sự tin tưởng đối với Vương quốc Anh
  • tạo cơ hội mới cho giới trẻ theo đuổi những khát vọng cao hơn với một quan điểm toàn cầu lớn hơn được củng cố bởi tri thức, kỹ năng và thái độ mới.

Là một đối tác có uy tín, chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi sẽ giúp các đối tác đạt được các mục đích phát triển đã đề ra.

Tìm hiểu thêm thông tin

Hãy liên lạc với Ban giáo dục của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác với chúng tôi nhằm chung tay tạo ra những thay đổi tích cực. 

Để biết thêm thông tin về các dự án, hãy truy cập vào trang web Skills for Employability của chúng tôi.

Hãy dành thời gian truy cập vào các trang web dưới đây để biết thêm thông tin về các sự kiện Hội đồng Anh tổ chức tập trung trong lĩnh vực phát triển kỹ năng.

Thông tin liên quan