Cuốn e-book Thông tin Học bổng Du học Anh cung cấp các thông tin giúp bạn tìm hiểu về các cơ hội học bổng tại Vương quốc Anh. Các chương trình học bổng đến từ các trường nội trú, trường có các khóa học chuyển tiếp và các trường đại học. Bạn có thể tải xuống cuốn sách này từ nay đến cuối tháng 4 năm 2021.

Các chương trình học bổng mới từ các trường Vương quốc Anh sẽ liên tục được cập nhập trong cuốn e-book này. Nếu bạn muốn tiếp tục nhận phiên bản mới nhất của e-book, vui lòng đăng kí tại đây:  http://bit.ly/UK_Scholarship_ebooklet_VN