©

British Council

Hội đồng Anh hoạt động để thấm nhuần tinh thần trách nhiệm ở thanh niên, giúp họ phát triển niềm đam mê với cuộc sống, quyết tâm tìm hiểu những vấn đề mang tính học thuật một cách sâu sắc để xây dựng thế hệ những hình mẫu lí tưởng giúp lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Các câu chuyện