©

British Council

Từ việc hỗ trợ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo với Đề án giảng dạy ngoại ngữ quốc gia, chia sẻ những phương pháp dạy ngoại ngữ tối ưu đến tạo điều kiện cho các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu trong những lĩnh vực ưu tiên, Hội đồng Anh đã ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và khoa học trong suốt 25 năm qua tại Việt Nam.

 

Các câu chuyện