Nghệ sỹ Anh Rukhsana biểu diễn tại Việt Nam ©

Ảnh do Lễ hội Âm nhạc Gió mùa cung cấp

Ban Nghệ thuật tại Hội đồng Anh Việt Nam đã tiến hành nhiều sự kiện và các dự án lớn trong nhiều năm. 

Mời các bạn đọc thêm về các sự kiện và các dự án chúng tôi đã thực hiện gần đây.